Rekrutacja

Umowa i regulamin studiów

pdfWzór umowy

pdfRegulamin studiów

pdf Klauzula informacyjna RODO

Adresaci studiów

Adresatami studiów są menedżerowie zainteresowani nowoczesnymi technologiami. Osoby mogą wywodzić się z każdego sektora gospodarki. Od kandydatów wymagamy posiadania wykształcenia wyższego i min. 3-letniego doświadczenia zawodowego.

Zasady rekrutacji

Zainteresowanych podjęciem studiów na naszym programie MBA 5.0 prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza oraz załączenie wymaganych kopii dokumentów (lista poniżej). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wyniki rozmowy kwalifikacyjnej. Dyrektor INE PAN powołuje komisję rekrutacyjną. Postępowanie komisji rekrutacyjnej jest jawne.

Kandydaci na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia:

  • wypełnionego formularza zgłoszenia
  • aktualnego CV,
  • 1 zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego)
  • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych

Wpisowe i czesne

Czesne za cały tok studiów wynosi 16 000 zł, zaś opłata za rozmowę kwalifikacyjną 400 zł.
Istnieje możliwość płatności w miesięcznych ratach lub płatności jednorazowej przed rozpoczęciem zajęć. Opłaty za studia w
wybranej formie należy wnieść najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem roku, semestru lub miesiąca, którego płatności dotyczą:

  • opłata przed rozpoczęciem zajęć: 15 500 zł – rabat w wysokości 500 zł;
  • opłata semestralna: 16 000 zł – 2 raty po 8 000 zł
  • opłata miesięczna: 17 500 – 10 rat miesięcznych po 1 600 zł, opłata manipulacyjna w wysokości 150 zł (razem 1 750 zł miesięcznie)

Wpłaty należy dokonać na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego
52 1130 1017 0020 1471 2920 0004

Aby zgłosić swoją kandydaturę odeślij nam wypełnioną kartę zgłoszeniową. 
O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje i zapisy

mgr Daniel Habura

Pałac Kultury i Nauki
XXIII piętro, pok. 2324
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

telefony: 22 656 64 38; 535 006 790
e-mail: dhabur[at]inepan.waw.pl

Pierwsze zajęcia: 11 marzec 2023 r.
Rekrutacja: do 5 marca 2023 r.
Miejsce prowadzenia zajęć: Pałac Kultury i Nauki
Łączna liczba godzin: 250 godzin zajęć
Punkty ETCS: 89

Terminy zjazdów:

11, 12/03/2023
25, 26/03/2023
1, 2/04/2023
13, 14/05/2023
1, 2/07/2023
30/09, 1/10/2023
14, 15/10/2023
28, 29/10/2023
25, 26/11/2023
9, 10/12/2023
27, 28/01/2024
10, 11/02/2024
24, 25/02/2024

Organizacja zajęć:

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym: w soboty i niedzielę. Łączna liczba godzin zajęć podczas jednego zjazdu wynosi: 20 godzin. W ramach studium zostanie zorganizowanych 11 zjazdów. Zajęcia będą prowadzone w formie ćwiczeń, warsztatów i seminariów. Wykładowcami są eksperci, praktycy biznesu oraz pracownicy prestiżowych instytutów i uczelni.Organizację roku akademickiego wraz z harmonogramem zajęć podaje się do wiadomości najpóźniej w dniu inauguracji studiów podyplomowych.

Studia MBA 5.0 kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej u wybranego promotora.

Organizację roku akademickiego wraz z harmonogramami zajęć podaje się do wiadomości najpóźniej w dniu inauguracji studiów podyplomowych.

Językiem wykładowym jest język polski. W uzasadnionych sytuacjach dopuszczamy możliwość prowadzenia do 10% zajęć w języku angielskim.

Forma zaliczenia

Warunkiem uzyskania świadectwa MBA 5.0 Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN jest uzyskanie wpisów na karcie zaliczeń u wykładowców poszczególnych przedmiotów oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej u wybranego promotora. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z normami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz odpisy w języku polskim i angielskim.